گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

جمعه و پارک توحید

تا رسیدیم پارک ، بچه ها چند بچه را در حوض آب دیدند برا همین تحریک شدند و لباسشان را در آوردند و رفتند آب بازی . بعد خوردن نهار (جاتون خالی) بچه ها با بابا مرتضی رفتند فوتبال و بعد آن هم دوباره آب بازی خوب شد لباسای محمد سبحان بود که تن بچه ها کردم ...
20 تير 1395

چند روز در خانه

      ای جانم ، محمد سبحان با مجتبی صحبت میکنه و میگه ای جان ای جان  ولی همین که ازش غافل بشم شیشه شیر را می خوره قربونت برم مامان جون  در حال نگاه کردن به برنامه عمو پورنگ که ضبط کردم کریر وسیله بازی بچه ها شده تا برای مجتبی کوچولو     ...
19 تير 1395